Even voorstellen

foto-1Mijn naam is Barbara Udo en ik ben per 1 maart 2015 als fysio- en manueel therapeute werkzaam in de praktijk in de Polderpoort.

Ik ben met mijn man en 2 opgroeiende kinderen woonachtig in Vlaardingen, waar ik oorspronkelijk ook vandaan kom.

In 1997 ben ik afgestudeerd als fysiotherapeute aan de HR&O in Rotterdam, wat al mijn droom was vanaf de brugklas. Tussen 1997 en nu heb ik veel werkervaring opgedaan; o.a. bij een universitair medisch centrum/- ziekenhuis, verschillende verpleeginstellingen en diverse particuliere praktijken.

Om mijn kennis en vaardigheden verder te optimaliseren, heb ik mij gespecialiseerd tot manueel therapeute. Ik ben daarvoor gediplomeerd in 2005 (SOMT, Amersfoort) en sta voor zowel fysiotherapie als manuele therapie geregistreerd in het Centraal Kwaliteits Register (CKR). Ook ben ik lid van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Naast allerlei technische cursussen binnen mijn vakgebied, heb ik de laatste tijd nog meer geleerd over de zogenaamde ‘herstel belemmerende factoren’. Dit zijn factoren die ervoor kunnen zorgen, dat iemand niet of te traag herstelt. Om dat wat te verduidelijken geef ik een aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1: U heeft last van stress en klachten, zoals hoofdpijn of gespannen schouders, door problemen op het werk of privé. Omstandigheden die wèl van invloed zijn, maar die u zelf nauwelijks kunt beïnvloeden. Samen kunnen we in kaart brengen, wat specifiek voor u de beste manier is om hiermee om te gaan.

Voorbeeld 2: Neem uw leefstijl eens onder de loep. U wilt bijvoorbeeld wèl aan uw conditie werken, máár……. er is altijd een reden om het nìet te doen of uit te stellen. Dit heeft zeker consequenties voor herstel van uw klachten. Samen proberen we te achterhalen waarom het u zelf niet lukt.

Voorbeeld 3: Door beeldvorming in de media wordt vaak ons idee over wat wel of niet goed is, erg sterk beïnvloed. Wie hier gevoelig voor is, zal anders herstellen dan iemand die zich daar niets van aantrekt.

Ik vind het een uitdaging om er samen met u voor te zorgen, dat deze belemmeringen voor herstel worden opgelost of in ieder geval verminderd. Hierbij maak ik niet alleen gebruik van technieken en oefeningen uit de reguliere fysio- en manuele therapie, maar ik heb ook kennis van vak gerelateerde technieken, zoals: Mindfulness, Sportpsychologie en Motiverende gespreksvoering.

Zelf ben ik sportief en heb veel verschillende sporten beoefend. Dit helpt mij, mijn patiënten nog beter te begrijpen, ook als u niet zo sportief bent.

Ik zal altijd proberen om voldoende tijd uit te trekken voor mijn patiënten; zeker tijdens het eerste consult. Uit eigen ervaring weet ik, dat ‘jezelf gehoord èn begrepen voelen’ erg belangrijk is.