Verwijzing & Vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijsbrief van een arts naar de fysiotherapeut en manueeltherapeut. Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijsbrief meer nodig heeft, toch zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen dat u wèl een verwijsbrief nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is een verwijsbrief altijd noodzakelijk.

Voor vergoeding van uw behandelingen fysiotherapie en manuele therapie, bent u in de meeste gevallen aangewezen op uw aanvullende verzekering. Alleen voor kinderen onder de 18 jaar en ná de 20ste behandeling van een chronische indicatie, worden de behandelingen vergoed uit de basisverzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor de aanvullende verzekeringen uitgegeven. Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie en manuele therapie is opgenomen in uw eigen polisvoorwaarden. Uw (verplichte) eigen risico is aan uw basisverzekering gekoppeld en wordt dus nìet aangesproken bij behandelingen fysiotherapie. Deze komen immers uit het aanvullende pakket.

Met de meeste zorgverzekeraars is een contract afgesloten. Bij het eerste consult worden online uw verzekeringsgegevens gecontroleerd. Als u een aanvullende polis heeft voor fysio- en manuele therapie, merkt u als patiënt niets van de betaling van uw behandelingen. De rekeningen gaan direct naar uw verzekeraar en u heeft daar geen omkijken meer naar.

Heeft u géén aanvullende polis, een niet door ons gecontracteerde verzekeraar of bent u door uw behandelingen heen? Dan vragen wij u de behandeling direct contant en gepast te betalen (er is geen mogelijkheid om te pinnen). De nota die u mee krijgt, kunt u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij indienen. De vergoeding is afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Tarieven manuele en fysiotherapie 2015
1. Screening € 14,00
2. Intake en onderzoek (na screening) € 30,00
3. Intake en onderzoek (na verwijzing) € 44,00
4. Zitting fysiotherapie € 30,00
5. Zitting manuele therapie € 41,00
6. Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op verzoek van arts € 53,00
7. Lange complexe zitting € 44,00
8. Toeslag voor aan huis behandeling € 14,00
9. Eenvoudige, korte rapporten € 40,00
10. Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 80,00